Zavolejte nám domluvíme se

Žumpa nebo septik? Kompletní průvodce krok za krokem

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám

Hledáte dodavatele betonových jímek?

žumpa - vývoz

Septik a žumpa není to samé. Přesto se najdou společné rysy, podle kterých je možné žumpu nebo septik vybrat. Na co si musíte dát při výběru pozor a co při rozhodování hraje hlavní roli?

Žumpa nebo septik? Pokud řešíte odpadní nádrž k vaší nemovitosti, toto bude jedna z prvních otázek. Jaký je mezi nimi rozdíl, a který typ fekální nádrže zvolit?

Jaký je mezi žumpou a septikem rozdíl?

Septik

Úkolem septiků odpadní vody je nejenom shromažďování odpadní vody, ale i její částečné čištění a to mechanickým nebo biologickým způsobem. Obvykle také septiky mívají několik vzájemně oddělených komor. Do první komory přitéká voda s nejvyšším obsahem znečištění, tedy s hrubými částicemi. V dalších komorách se ale hustota odpadní vody snižuje a dále odtéká přepadem do kanalizace nebo malé domácí čistírny odpadních vod.

Septik je nádrž o více komorách. Buď jsou oddělené příčkou nebo je spojeno více nádrží za sebou. Odpadní voda se v septiku čistí. Těžší nečistoty klesají ke dnu, kde se usazují. Lehčí tekutina přetéká do další komory. Čištění dále můžeme pomoci přidáním bakterií, které přírodní odpad rozkládají. Při použití pískového filtru už dosáhneme kvality vody téměř jako z domácí čističky vod.

Přečištěnou vodu můžeme vypouštět do země nebo používat na zálivku. Jímání odpadní vody můžete v septiku také spojit s jímáním dešťové vody.

Žumpa

Žumpa (bezodtoková jímka) ovšem takový čisticí proces neumožňuje. Tvoří ji obvykle jenom jedna nádrž, v níž se dočasně shromažďuje odpadní voda, kterou musíte nechat pravidelně vyvážet fekálním vozem. Žumpa je jednoduchá nádrž o jedné komoře. Co do ní přiteče, to v ní také zůstane a musí se vyčerpat. Hodí se ideálně pro méně často využívané objekty. Vždy ale musíte myslet na to, že žumpa musí být v blízkosti příjezdové cesty pro přístup fekálního vozidla.

Žumpa vs septik – jaký je mezi nimi rozdíl

ROZDÍLY

ŽUMPA

SEPTIK

čistí odpadní vodu? ne ano
může se voda použít na zálivku? ne ano
musí se vyvážet?

ano
1x/2-3 týdny

ano
1x/rok
náročné na prostor? ne ano
počet komor jedna dvě a více
je třeba stavební povolení? ne ano
pořizovací náklady od 12 500 Kč od 22 000 Kč
provozní náklady vysoké nízké
doporučujeme pro

chaty, chalupy

žumpa - chata, chalupa

rodinné domy

septik - rodinný dům

Kam s ním?

Septik se hodí zejména na místa, která jsou celoročně obývaná, například tedy k rodinnému domu. Pokud si ho ale pořídíte na chalupu nebo na chatu, nemusíte septik vyvážet tak často jako žumpu, ale minimálně jednou ročně nutný vývoz přece jenom je.  

 

Žumpa v dnešní době obvykle bývá situována u starších rodinných domů. Je však nutné zajistit její pravidelný vývoz fekálním vozem, neboť se odpadní voda musí likvidovat v souladu se zákony o životním prostředí. Ale vzhledem k tomu, že cena za jeden vývoz žumpy se pohybuje od 800 do cca 4 000 Kč, pomalu se od klasické žumpy u celoročně obývaných domů upouští. Výhodná je proto hlavně u rekreačních objektů, pak ji můžete nechat vyvážet třeba jen jednou do roka.

 

Potřebné dokumenty

realizaci žumpy vám postačí obyčejné ohlášení stavebnímu úřadu ve vašem místě bydliště, naopak realizace septiku je o něco složitější, protože jde o takzvané vodní dílo, z něhož vytéká voda. Před stavbou si proto musíte zařídit stavební povolení i povolení k nakládání s vodami. Oba dokumenty si vyřídíte na odboru životního prostředí, opět v místě bydliště. Nesmíte si zapomenout zařídit i povolení k vypouštění odpadních vod. Pokud ale budete žumpu budovat ve větší hloubce, než jsou tři metry, pak už potřebujete stavební povolení i na ni.

Podle čeho septik nebo žumpu vybrat?

1. Typ podloží

Jedním z hlavních kritérií, kterým byste se při výběru bezodtokové jímky (žumpy) nebo septiku měli řídit, je podloží, do něhož ho chcete zasadit. Nechte si vypracovat hydrogeologický posudek, v němž bude stanoveno, o jaký typ podloží jde. Také by v něm mělo být uvedeno, kde se v blízkosti budoucí jímky nacházejí odpadní vody.

 

Pokud nechcete řešit typ podloží, pak jsou pro vás nejvhodnější volbou právě betonové jímky, které se hodí do všech typů podloží. Odolávají tlaku jak jílovité půdy, tak i podzemní vody. Naopak například plastové jímky se hodí do míst, kde se žádná spodní voda nevyskytuje a půda není jílovitá. Plastové jímky určené k obetonování jsou vhodné do náročnějších terénů s vyšším statickým zatížením, ale zároveň se v těchto místech nesmí nacházet spodní voda a půda by opět neměla být jílovitá, ale spíše písčitá či hlinitopísčitá.

2. Velikost  a tvar žumpy nebo septiku

Ať se rozhodnete pro žumpu, vícekomorovou jímku či dvoukomorový septik, hraje rozhodující roli velikost. Výběr velikosti žumpy se v případě občanské zástavby řídí základním výpočtem podle ČSN 75 6081. Zároveň můžete vzorec použít i pro výpočet velikosti septiku.

 

Vzorec pro výpočet je následovný:

 

V = n × q × t (m3)

 

V = požadovaný užitečný objem

n = počet napojených obyvatel

q = specifická průměrná spotřeba vody v m3 / na osobu a den 

0,020 m3 (20 l) až 0,150 m3 (150 l)

t = časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech

 

Denní spotřebu vody je nutné odvodit od typu bytu a zároveň i jeho vybavení:

 • Byt s výtokem vody, WC, koupelnou a ústřední přípravou teplé vody – 0, 10-0,15 m3/ osoba, den
 • Byt s výtokem vody, WC, koupelnou a lokální přípravou teplé vody – 0,08-0,11 m3/ osoba, den
 • Byt s výtokem vody, WC, koupelnou se sprchovým koutem – 0,06-0,10 m3/ osoba, den
 • Byt s výtokem vody, WC, bez koupelny – 0,04-0,08 m3/ osoba, den
 • Byt nepřipojený na vodovod, vodu odebírá z uličních stojanů – 0,02-0,06 m3/ osoba, den

 

Pokud máte rodinný dům, v němž trvale žijí 4 lidé, a disponuje výtokem vody, toaletou, koupelnou a lokální přípravou teplé vody, pak bude výpočet následovný:

 

V = 4 × 0,1 × 30 (číslice 30 značí interval vyvážení žumpy)

V = 12 m3

 

V tomto případě si zvolte žumpu či jímku o minimálním objemu 12 m3.

 

A teď ještě krátce k tvaru – existují septiky válcové nebo hranaté. Na jejich funkci ovšem tvar nemá žádný vliv. Obecně ale platí, že hranatá nádrž se lépe usazuje a také zabírá méně místa. 

 

3. Materiál – beton nebo plast?

Žumpa se často vyrábí z kombinace železobetonu nebo z plastu a septik z plastu nebo sklolaminátu. Mnohem lepší variantou je ovšem jímka nebo septik z betonu. Beton má hned několik nezpochybnitelných výhod: je nepropustný, vysoce odolný proti tlaku zeminy i zásypu a taktéž vůči hladině podzemní vody a zároveň vám vydrží desítky let

 

Plastové jímky jsou sice oproti těm betonovým lehčí a levnější, ale zároveň se často stává, že i obetonovaná dvouplášťová jímka v místě, kde je vysoká spodní hladina vody, vyplave nahoru. To se vám u betonu nikdy nestane.

 

4. Počet komor a k čemu vám budou

Počet komor je taktéž velmi důležitým rozhodovacím faktorem. Žumpa má jednu komoru, septik a vícekomorové jímky dvě a více komor. Ale víte, k čemu slouží? 

 

Jednokomorový a dvoukomorový septik

Pokud si vyberete dvoukomorový septik, šetříte tím životní prostředí. Když si zvolíte žumpu, tedy bezodtokovou jímku, voda je v ní pouze usazená a je nutné ji podle potřeby vyvážet fekálním vozem. V případě dvoukomorového betonového septiku, kdy jsou od sebe komory oddělené přepadovou přepážkou, se voda v jímce nejenom hromadí, ale také se díky přítomnosti speciálních bakterií čistí

 

Dvoukomorový septik ale není vhodný k umístění ke všem objektům. Vyžaduje suché podloží a větší pozemek. 

 

Tříkomorový septik

A pak tu máme ještě tříkomorový septik, který patří mezi skutečně důmyslná zařízení. Disponuje, jak název napovídá, hned třemi komorami, v nichž dochází k biochemickým procesům vedoucím k pročišťování splaškové vody. Je odstraňován hrubý kal a nečistoty, ve druhé komoře se také voda dočišťuje a ve třetí voda obsahuje již rozložené bakterie a pouze jemný kal. Součástí třetí komory je rovněž odtok, kterým může voda putovat ven. 

 

Jakmile se voda vyčistí, můžete ji použít jako vodu užitkovou, například ke splachování toalety nebo k zalévání zahrady. V případě, že si nemáte s vyčištěnou vodou co počít, pak si můžete nechat vybudovat drenážní systém, který vodu odvede do země či stokou do blízkého vodního toku.

 

Vícekomorová (betonová) jímka

Když vám jednokomorová žumpa nebo dvoukomorový septik nestačí, můžete si pořídit vícekomorovou jímku. Ta se hodí hlavně k jedno a vícepatrovým rodinným domům, obchodním centrům nebo kancelářským budovám, které disponují větším pozemkem. Vícekomorová žumpa totiž zabere více místa.

 

Jednokomorové nádrže se vzájemně propojí, tak vytvářejí vícekomorový tank. Každá komora má vlastní komín s poklopem a také je každá zvlášť přístupná, což se hodí především při její případné opravě. 

 

TIP: Abyste mohli odpadní vodu přečistit tak, aby ji bylo možné vypouštět na pozemku, potřebujete k tomu filtr. Existují dva typy:

 • Pískový filtr – jde o zemní filtr, který se hodí hlavně tehdy, když chcete likvidovat přečištěnou odpadní vodu do povrchové vody nebo jednotné kanalizace
 • Biologický filtr – použijete ho v případě, že chcete vodu likvidovat vsakem nebo byste vodu rádi využili na zálivku

 

5. Údržba žumpy a septiku

Bezodtoková jímka čili žumpa se neobejde bez pravidelného vyvážení fekálním vozem. Žumpu je však i tak zapotřebí jednou za čas vyčistit. Tím předejdete jejímu zanesení a zápachu. Vyčistit žumpu si můžete nechat od odborníků, případně to třeba zvládnete i sami. Pokud zvolíte čištění svépomocí, pak použijte:

 • tlakovou pistoli na mechanické čištění
 • SAVO či jiný dezinfekční prostředek, který vyčistí stěnu žumpy
 • biologické prostředky obsahující směs různých bakterií, které se postarají o odstranění zápachu a usazování kalů

 

I septik je nutné čas od času ošetřit. Usazuje se v něm kal, kterého je nutné se zbavit. Kalu se zbavíte kalovým čerpadlem nebo se o to za vás jednou ročně postará fekální vůz. Jinak je ale septik bezúdržbový. Specialisté ale doporučují jednou týdně používat enzymatické a bakteriální přípravky, které urychlují rozkládací proces.

 

6. Cena žumpy a septiku

Cena se pochopitelně odvíjí od velikosti žumpy a septiku a také podle počtu komor. Zjednodušeně ale lze říci, že cena jednokomorové betonové nádrže začíná na 12 500 Kč. Cena dvoukomorových betonových septiků se pohybuje od 22 000 Kč. Betonové nádrže jsou obvykle dražší než ty vyrobené z jiných materiálů, ale na druhou stranu vám také mnohem déle vydrží.

 

Pokud přemýšlíte nad žumpou a septikem z jiných materiálů, například nad jímkou z plastu, ceny začínají na 8 000 Kč a končí zhruba na 70 000 Kč. Opět ale musíte brát v úvahu i jejich velikost a počet komor.

 

POZOR: Většinou do ceny za septik nebo jímku není připočítána její montáž, vrchní desky ani ceny komínů. Dále je zapotřebí do této ceny připočíst i roční vývoz žumpy

 

Shrnutí výhod a nevýhod žumpy a septiku

 

Žumpa

 

Výhody žumpy

 • ve většině případů stačí jen ohláška na stavebním úřadě
 • není nutné provádět rozbor odpadních vod

 

Nevýhody žumpy

 • vysoké náklady na provoz (musí se častěji vyvážet), proto se hodí hlavně na chaty a chalupy
 • někdy nepříjemně zapáchá
 • jen jednu komoru
 • nečistí odpadní vodu

 

Septik

 

Výhody septiku

 • nízké provozní náklady
 • nižší četnost vývozu septiku
 • je možné ho umístit i k rodinnému domu určenému k trvalému bydlení
 • dvě a více komor

 

Nevýhody septiku

 • vyšší pořizovací náklady
 • potřebujete stavební povolení
 • pro vsakování přečištěné vody potřebujete hydrogeologický posudek

Vyberte si ze široké nabídky žump a septiků!

Naše betonové odpadní nádrže jsou pevné a levné. Pokryjí potřeby chat, chalup i rodinných domů.

Široká nabídka septiků a žump v ČR
Betonová jímka - usazená ve výkopu

Betonová žumpa už od 12 500 Kč

U nás pořídíte žumpu o objemu 2 m3 už za 12 500 Kč! S dopravou od 4 500 Kč a usazením do vašeho výkopu ZDARMA! Proč máme tak skvělé ceny? Prodáváme nádrže přímo z betonárny.

Nejste si jisti, který typ nádrže je ten správný pro vás? S veškerými dotazy vám rádi poradíme!