Dešťovka 2023: Vše, co o ní potřebujete vědět, než si zažádáte o dotaci

Dotace Dešťovka, která nově spadá pod program Nová zelená úsporám má za cíl motivovat vlastníky rodinných a bytových domů nebo jejich stavitele k udržitelnému hospodaření s vodou. Takto si mohou snížit množství odebírané pitné vody nejen z podzemních, ale i povrchových zdrojů.

Dotace Dešťovka 2023 se vztahuje na:

 1. Zálivku zahrady
 2. Zálivku zahrady a splachování WC
 3. Využívání odpadní vody jako užitkové nebo na zalévání zahrady
 4. Využívání systému se dvěma akumulačními nádržemi na využití vyčištěné a dočištěné odpadní a dešťové vody jako vody užitkové, případně na zálivku

Kdo má na dotaci nárok?

 • Vlastníci stávajícího rodinného domu
 • Stavebníci nových rodinných domů
 • Nabyvatelé nových rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných bytových jednotek čili řadových domků
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky

Na následujících řádcích se ovšem budeme zabývat pouze Dešťovkou pro rodinné domy

Staré versus nové podmínky dotace

V říjnu 2021 byla dotace Dešťovka začleněna do programu Nová zelená úsporám s tím, že většina podmínek pro žadatele zůstala zachována, některé z podmínek však byly upraveny. Co se změnilo a co pro vás jakožto žadatele o dotaci zůstává stejné?

 

Podmínky, které zůstávají zachovány

 • Využití dešťové vody na zálivku je možné pouze u stávajících rodinných domů.
 • Chce-li o dotaci Dešťovka zažádat majitel novostavby, musí dešťovou vodou splachovat všechny toalety v domě. U stávajících rodinných domů je povinnost splachovat dešťovou vodou aspoň jednu toaletu.
 • Nádrž pro sběr dešťové vody je nutné umístit do izolované místnosti nebo pod zem.
 • Velikost nádrže je alespoň 2000 litrů.
 • Maximálně výše dotace činí 50 % z doložených výdajů na realizaci projektu.
 • Dotace je poskytována až po realizaci projektu, u novostavby je možné dotaci vyplatit na účet žadatele až po kolaudaci stavby. 

 

Nové podmínky

 • Dotace již není závislá na velikosti střechy. Majitel si může zvolit takovou nádrž, která se pohybuje od 2 do 10 m³.
 • Pojem novostavba se užívá do 24 měsíců od kolaudace. Do té doby nemá majitel novostavby nárok na dotaci k zálivce. Dešťovou vodou je nutné splachovat všechny toalety v domě.
 • U rekreačních staveb je nutné doložit, že ji využíváte jako trvalé bydlení minimálně 24 měsíců před samotným podáním žádosti.
 • 10% bonus mohou získat obyvatelé rodinných domů ze znevýhodněných krajů, kterými jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský.
 • Na kombinační bonus ve výši 10 000 Kč může dosáhnout ten majitel nebo stavitel rodinného domu, který kromě realizace nádrže k zachycování dešťové vody realizuje i jiná opatření, která přispívají k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu způsobu bydlení, tedy zateplení, zelenou střechu, ekologické zdroje energie či elektromobilitu.
 • Udržitelnost projektu musí být alespoň 10 let
 • Lhůta pro doložení realizace projektu pro všechny nemovitosti činí 24 měsíců od akceptace žádosti SFŽP.

Výše dotace

Kolik peněz můžete díky dotaci z programu Nová zelená úsporám získat?

 

Zálivka

Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady

20 000 Kč + 3 500 Kč × m³

Maximální výše dotace činí 55 000 Kč

 

Zálivka + WC

Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně využívání vody na zálivku

30 000 Kč + 3 500 Kč × m³

Maximální výše dotace je stanovena na 65 000 Kč.

 

Šedá voda

Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně pro zálivku zahrady

60 000 Kč

 

Šedá voda+ 

Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku zahrady

70 000 Kč + 3500 × m³

Maximální výše dotace je omezena na 105 000 Kč

 

m³ = velikost nádrže

Jak můžete o dotaci zažádat?

Podat žádost můžete přes oficiální stránky dotačního programu Nová zelená úsporám. Za tímto účelem si připravte tyto dokumenty:

 • odborný posudek sepsaný a vystavený pověřenou, odbornou osobou,
 • kopii smlouvy o vedení běžného bankovního účtu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu,
 • písemné doložení vztahu k nemovitosti.

Jakmile bude projekt realizován, je také dobré počítat s tím, že budete muset doložit veškeré účetní doklady s realizací projektu související a taktéž i doklady o úhradě

Co je Dešťovka na klíč?

Pokud si s ničím nechcete dělat starosti, pak si můžete objednat službu zvanou Dešťovka na klíč. Takto se vám o dotaci postarají zprostředkovatelé, kteří:

 • poradí vám, které dokumenty potřebujete k tomu, abyste mohli o dotaci zažádat,
 • doporučí vám vhodné technologické řešení na míru,
 • zpracují odborné posudky,
 • zajistí vám schválení žádosti,
 • projekt vám pomohou zrealizovat, případně vám jenom poradí anebo se tohoto úkolu chopí od A do Z,
 • po ukončení realizace se postarají o vyplacení dotace.

 

Chcete si žádost podat sami? Obvykle to trvá maximálně jednu hodinu. Záleží na tom, jak moc jste v podávání žádostí o dotaci zběhlí. Abyste však žádost mohli poslat online včetně všech potřebných dokumentů, je žádoucí nejprve si založit účet v AIS na oficiálních stránkách Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Nejste si jisti, jak velkou žumpu zvolit? S veškerými dotazy vám rádi poradíme!