Zavolejte nám domluvíme se

8 m3

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám

Hledáte dodavatele betonových jímek?

Vícekomorový betonový septik

Spojený vedle sebe 8 m3 (4 + 4 m3)

Tento 8 m3 vícekomorový septik sestávající ze dvou 4 m3 komor je vhodný pro středně velké rezidenční nebo malé komerční projekty. Nabízí flexibilní řešení pro efektivní zpracování odpadních vod.

vicekomorova-nadrz-spojena-vedle-sebe-4-a-4m3
Délka : 4,00 m
Šířka : 2,50 m
Výška : 1,00 m
Montáž – ZDARMA
Délka : 4,50 m
Šířka : 3,10 m
Výška : 1,60 m
Cena (bez DPH) – 42 000 Kč

Skládaný na sebe 8 m3 (4 + 4 m3)

Tento 8 m3 vícekomorový septik, skládající se z dvou 4 m3 komor postavených na sebe, je efektivním řešením pro střední domácnosti a malé komerční objekty, poskytuje efektivní oddělení a zpracování odpadních vod.

vicekomorova-nadrz-skladana-na-sebe-4-a-4m3
Délka : 2,50 m
Šířka : 2,00 m
Výška : 2,00 m
Montáž – ZDARMA
Délka : 3,10 m
Šířka : 2,50 m
Výška : 2,60 m
Cena (bez DPH) – 40 000 Kč

Proč jsou vícekomorové septiky nejlepší volba?

Vícekomorové septiky představují špičkové řešení v oblasti zpracování odpadních vod. Jejich design umožňuje efektivnější rozdělení a zpracování odpadu ve více krocích.

V prvních komorách dochází k usazování pevných látek, zatímco v dalších komorách probíhá rozklad a čištění odpadní vody pomocí speciálních bakterií. Tento postup zajišťuje důkladnější čištění a zmenšuje potřebu častého vyvážení, což je šetrnější k životnímu prostředí.

Vícekomorové systémy jsou ideální pro lokality, kde je důležitá vysoká účinnost čištění a minimalizace dopadu na okolní prostředí.

Jak velký septik budete potřebovat?

Velikost septiku, kterou budete potřebovat, závisí na několika faktorech, včetně velikosti vaší domácnosti nebo objektu, průměrného množství vyprodukovaných odpadních vod a lokálních předpisů. Nabízíme různé velikosti a konfigurace, které můžeme přizpůsobit vašim specifickým potřebám.

Abyste měli jistotu, že zvolíte ideální velikost pro vaše potřeby, přečtěte si náš článek, kde se dozvíte, jak velkou žumpu budete potřebovat.

Potřebujete pomoci s výběrem, nebo máte jiné otázky? Nebojte se nás kontaktovat, rádi vám poradíme!

Nezávazná poptávka – kontaktujte nás

Časté dotazy našich klientů

Instalace vícekomorového septiku 8 m³ (4 + 4 m³) skládaného na sebe zahrnuje následující kroky:

 1. Příprava výkopu: Výkop musí odpovídat specifikacím septiku (délka 3,10 m, šířka 2,50 m, výška 2,60 m).
 2. Umístění komor: Komory jsou umístěny vertikálně na sebe, což šetří horizontální prostor.
 3. Připojení systémů: Komory jsou propojeny a připojeny k odpadním a drenážním systémům.
 4. Zásyp a úprava terénu: Výkop je zasypán vhodným materiálem a terén je upraven pro zajištění stability a funkčnosti septiku.

Montáž je prováděna zdarma odborníky, což zajišťuje správnou instalaci a dlouhodobou spolehlivost septiku.

Vícekomorové septiky jsou ideální volbou pro střední domácnosti a malé komerční objekty díky těmto vlastnostem:

 • Vysoká účinnost čištění: Vícekomorový systém umožňuje postupné čištění odpadní vody, což zvyšuje efektivitu a kvalitu výsledné vody.
 • Šetrnost k životnímu prostředí: Efektivní zpracování odpadních vod minimalizuje negativní dopad na okolní prostředí.
 • Nižší frekvence vyvážení: Díky důkladnějšímu čištění je potřeba méně časté vyvážení septiku.
 • Flexibilita a variabilita: Možnost přizpůsobení konfigurace septiku podle specifických potřeb a prostorových možností.

Údržba vícekomorového septiku 8 m³ zahrnuje několik klíčových kroků:

 1. Pravidelné kontroly: Pravidelně kontrolujte stav komor, těsnění a potrubí, aby se předešlo únikům a poškození.
 2. Odstraňování pevného odpadu: První komoru pravidelně vyvážejte, aby se zabránilo nahromadění pevných látek.
 3. Čištění přepážek: Zajišťujte, aby přepážky mezi komorami byly čisté a umožňovaly volný průtok vody.
 4. Doplňování bakterií: Přidávejte speciální bakterie do druhé komory, které pomáhají v biologickém rozkladu zbytkových nečistot.
 5. Opravy: Pokud zjistíte poškození nebo netěsnosti, zajistěte rychlou opravu, aby nedošlo k dalším problémům.

Pro instalaci vícekomorového septiku 8 m³ je třeba zajistit následující požadavky na prostor:

 • Dostatečná délka a šířka: Pro septik spojený vedle sebe je potřeba výkop o délce 4,50 m a šířce 3,10 m. Pro septik skládaný na sebe je potřeba výkop o délce 3,10 m a šířce 2,50 m.
 • Dostatečná hloubka: Výkop pro septik spojený vedle sebe musí mít hloubku 1,60 m, zatímco pro septik skládaný na sebe je potřeba hloubka 2,60 m.
 • Přístupnost: Zajistěte, aby byl snadný přístup k jednotlivým komorám pro údržbu a případné opravy.
 • Stabilita podloží: Podloží musí být pevné a stabilní, aby uneslo váhu septiku a zabránilo sesuvu.
 • Vzdálenost od budov: Dodržujte minimální vzdálenost od budov a hranic pozemku podle místních předpisů a norem.

Vícekomorové septiky poskytují několik ekologických přínosů:

 • Efektivnější čištění: Díky oddělení pevných látek a kapalin a využití speciálních bakterií je odpadní voda lépe čištěna, což snižuje znečištění životního prostředí.
 • Méně časté vyvážení: Efektivnější zpracování odpadní vody znamená méně časté vyvážení, což snižuje emise spojené s dopravou fekálních vozů.
 • Opětovné využití vody: Vyčištěnou vodu lze použít na zavlažování zahrad nebo úklid, čímž se šetří přírodní zdroje.
 • Ochrana podzemních vod: Efektivní systém čištění minimalizuje riziko kontaminace podzemních vod.